Na plnohodnotné využitie Bramac Profíku si nainštalujte moderný internetový prehliadač: Mozilla Firefox alebo Google Chrome. ROZUMIEM
Bramac

Registračný formulár

Tento registračný formulár vypĺňa zákazník, resp. predajca výlučne za prítomnosti zákazníka - vlastníka nehnuteľnosti, ktorý pred odoslaním formulára dáva súhlas s použitím svojich osobných údajov pre účely registrácií záruk. Bez udelenia tohto súhlasu nie je možné zákazníka zaregistrovať.

Vlastník nehnuteľnosti:

Adresa nehnuteľnosti:

Firma realizujúca pokládku strechy:

Označte, prosím, zakúpený balík prvkov strešného systému Bramac:*

*Predpokladom pre odoslanie registračného formulára je vyplnenie všetkých potrebných údajov.
Na základe nich vám následne zašleme záručný list.

Údaje o streche:

Bramac Therm

Podmienky platnosti záruky

Táto osobitná záruka poskytnutá spoločnosťou Bramac sa vzťahuje výlučne na strechy na budovách nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.

Záruka platí len v prípade, ak boli na streche použité výlučne betónové škridly a tvarovky Bramac alebo keramické škridly a tvarovky Braas, strecha je dostatočne odvetraná a boli použité všetky nevyhnutné prvky strešného systému požadované pre balíčky strešného príslušenstva Bramac ISTOTA, Bramac ISTOTA OD 7°, alebo Bramac COOL, pre riešenie poistných hydroizolácii, hrebeňa a nárožia, odkvapovej hrany, prestupov a úžľabí.

V prípade použitia balíčka Bramac ISTOTA vo verzii od 7° sklonu je tento možné použiť len s modelom škridiel Bramac MAX7°. Zároveň je podmienkou platnosti tejto osobitnej záruky odborná realizácia celého strešného plášťa profesionálnou realizačnou firmou s dodržaním všetkých príslušných noriem a predpisov.

Záruka platí 15 rokov odo dňa ukončenia pokládky strechy.

Záručná doba začína plynúť dňom registrácie, najneskôr však na tridsiaty deň odo dňa zakúpenia strechy.

Na overenie Vašej totožnosti Vám na vyžiadanie zašleme identifikačný kód formou SMS na číslo Vášho mobilného telefónu, ktoré ste zadali pri registrácii. Odoslať registráciu je možné len po zadaní ID kódu.

Prehlásenie koncového zákazníka